top of page
Trang trí decor năm mới

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ, HỘI THẢO

Tổ chức hội nghị là một hoạt động vô cùng phổ biến, đóng vai trò quan trọng mà hiện nay chúng ta có thể thấy ở trong bất kỳ doanh nghiệp, tập đoàn hay các tổ chức nào đó. Tuy nhiên có rất nhiều những sự nhầm lẫn giữa hội nghị và hội thảo, vì vậy bài viết hôm nay Rồng Việt – Công ty tổ chức sự kiện hàng đầu miền Bắc sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về hội nghị và cách tổ chức Hội nghị chuyên nghiệp.

bottom of page