top of page
Trang trí decor năm mới

TỔ CHỨC LỄ KHỞI CÔNG

Tổ chức lễ khởi công cần chuẩn bị những gì? Lễ khởi công là một sự kiện quan trọng khi bắt đầu một dự án xây dựng, là một thông báo chính thức đến các đối tác, cơ quan, lãnh đạo và những nhân vật quan trọng khác. Do vậy mà buổi lễ này có tính chất trang nghiêm, lịch sự, cần tuân thủ theo kịch bản có sẵn.

Để giúp bạn tổ chức lễ Khởi Công thuận lợi, tốt đẹp, Rồng Việt – Công ty tổ chức sự kiện chuyên nghiệp sẽ giúp bạn có những gợi ý chi tiết về quá trình chuẩn bị, lên kế hoạch thật chi tiết. Hãy theo dõi những bài viết sau đây để biết được bạn cần phải làm gì cho buổi lễ này thôi nào!

bottom of page